МОМ стартира изпълнението на проект

Проект “Насърчаване на ефективната реинтеграционна подкрепа и подобряване на капацитета за нейното прилагане”,  финансиран  по Годишна програма 2013 на  Европейски фонд за връщане"

Дата: 
10/15/2014