Обща цел

Подобряване на ефективността при подготовката и изпълнението на реинтеграционни мерки по отношение на граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Република България, чрез повишаване на информираността на тези лица относно финансираните от ЕФВ мерки за реинтеграция и чрез прилагането на най-добрите европейски практики при организирането и прилагането на мерките за интеграция от страна на Република България