За Проекта

Настоящият уеб сайт е разработен по проект “Насърчаване на ефективната реинтеграционна подкрепа и подобряване на капацитета за нейното прилагане”,  финансиран  по Годишна програма 2013 на Европейски фонд за връщане и изпълняван от Мисията на Международната организация по миграция в България.