Истински истории

ОТВОРИ ВРАТА КЪМ НОВОТО СИ НАЧАЛО

ИСТИНСКИ ИСТОРИИ

Информацията и мненията, съдържащи се в предоставените материали, изразяват личното становище и мненията на мигрантите и не са израз на задължителното официално становище или позиция на Международна организация по миграция (МОМ), нито на което и да е лице, действащо от името на МОМ, относно официалния статус, политиката и отношението по тези въпроси на която и да е територия, държава, област, град, населено място или на техните власти.

Всички мигранти, включени в тази книга са дали съгласието си за тази публикация. Всички участват с истинските си имена. МОМ защитава принципа, че хуманната и подчинена на правила миграция носи полза и за мигрантите и за обществото.

Като междуправителствена организация, МОМ действа заедно със своите партньори в международната общност, за да участва активно в регулиране на миграционните потоци; в разрешаване на миграционни казуси; стимулира социалното и икономическо развитие чрез миграцията; и подкрепя човешкото достойнство и благополучие на мигрантите.

Публикация на: Международна организация по миграция (МОМ)

 ул. Цар Асен 77 София 1463 България

тел.: +359 2 93 94 774

 E-mail: iomsofia@iom.int

 Internet: www. iom.bg


Хората винаги са пътували, в търсене на по-добър живот. Мечтите и очакванията, обаче, не винаги се сбъдват. За някои мигранти завръщането вкъщи е логически обоснован, желан и жизненоважен избор. Все повече мигранти, с които МОМ България е в контакт всяка година, избират доброволното връщане и реинтеграционната подкрепа, която им предлагаме. Докато броят на желаещите да се завърнат доброволно варира в зависимост от конкретната ситуация на мигрантите, повечето от тях имат нужда от подкрепа при връщането си и реинтеграционния процес, който следва. Поради тази причина, МОМ полага непрекъснати усилия механизмите на предоставяне на реинтеграционна подкрепа за мигрантите, да бъдат все по-гъвкави и работещи.

Тази книжка представя малка част от колекцията от истории на завърнали се мигранти, подпомогнати от МОМ България и други европейски мисии на МОМ – много мъже, жени и техните деца, които са се завърнали в родината, получили подкрепа от МОМ и помощ за своята реинтеграция след това. Всеки от хората в тази книжка застава пред вас със своята лична история - с мечтите и желанията си, трудностите, разочарованията, надеждата и усилията, да започнеш отначало. Всички истории, колкото и различни имат нещо общо – те са колкото истории на настоящето, толкова и на обозримото близко бъдеще.

Да се върнеш обратно не е нещо просто и лесно изпълнимо, както може би изглежда на пръв поглед. Понякога наистина означава да започнеш всичко отначало. Историите, които ще прочетете, показват различните пътища, по които тези хора са избрали да използват помощта за реинтеграция, която им предоставяме за да съградят живота си отново, да подсигурят работа, която ги издържа, да се погрижат за здравето си, да инвестират в бъдещето на децата си. МОМ иска да благодари на всички тях за споделените лични истории и им пожелава много късмет!

Радослав Стаменков

Ръководител на

Мисията на МОМ в България