За МОМ

Международната организация по миграция (МОМ) е международна публична междуправителствена организация със статут на специализирана организация на ООН, за която се прилага Конвенцията за привилегии и имунитети от 21.11.1947 г.

МОМ е водеща международна организация в сферата на миграцията, чиято мисия е да:

  • Подпомага справянето с нарастващите предизвикателства в управлението на миграционните потоци;
  • Повишава познанията в сферата на миграцията и убежището;
  • Подпомага мигрантите и да се грижи за спазване на правата и човешкото им достойнството;

Организацията разполага с широка мрежа от представителства – 480 офиса в 156 страни-членки на МОМ.

Основните дейности на МОМ са в следните области:

  • Управление на миграцията и миграционни политики;
  • Подготовка и изпълнение на програми за доброволно връщане и реинтеграция на бежанци, разселени лица и нередовни мигранти и предоставяне на специфични миграционни услуги, като транзитна помощ, помощ при реинтеграция и др.
  • Миграционни проучвания, сътрудничество и междуправителствен диалог за координиране на политиката по миграционни въпроси;
  • Регулиране на миграцията, подпомагане на мигранти и миграционни услуги; мерки за превенция в сферата на миграцията;
  • Интеграция на легално пребиваващи мигранти и трудова миграция;

Изграждане на капацитет на правителствата и гражданското общество. Обучение, консултантски услуги, законодателство и др. дейности за изграждане на способности и сътрудничество по миграционните въпроси;

Мисията на МОМ в България се ползва от опита на МОМ в подкрепата на доброволните завръщания и реинтеграцията в световен мащаб. Само през последните 10 години в рамките на програми за доброволно връщане МОМ е подпомогнала над 400 000 мигранти, с което са натрупани най-добрите практики в сферата на доброволното връщане и реинтеграционна подкрепа. Мигрантите, които се подпомагат от програмите на МОМ, включват: незаконни имигранти, лица търсещи убежище, хора с временни визи, блокирани в чужбина и без средства да се завърнат или лица, които желаят, но не могат да се приберат в страната си, независимо от техния статут в страната-домакин.