Реинтеграционна помощ

Какво представлява реинтеграционната програма?

  • Целта на реинтеграционната помощ е да улесни и гарантира устойчиво връщане на мигранти в страните по произход.
  • Реинтеграционната програма разпределя безвъзмездна финансова помощ, която може да бъде използвана да подкрепи реинтеграционните дейности, от които се възползват мигрантите и техните семейства след връщането си в страните по произход.
  • Реинтеграционната програма НЕ ПРЕДОСТАВЯ пари в брой.
  • Реинтеграционната програма е компонент на програмите за доброволно връщане и реинтеграция, осъществявани от МОМ.

Кой има право да кандидатства за реинтеграционна помощ?

  • Всички категории мигранти, които взимат решение за доброволно връщане в страните си по произход и отговарят на условията за включване в програми за доброволно връщане и реинтеграция.
  • Всички дестинации
  • Всички желаещи трябва да кандидатстват за реинтеграционна помощ преди да напуснат България.

Подробна информация относно процедурите за кандидатстване в програмата, както и описание на последователните стъпки в процеса на изпълнение на реинтеграционната програма, можете да намерите в Брошурата към проекта, която е налична за безплатно изтегляне в секцията „Информационни материали“, както и всички останали информационни материали, изработени в рамките на проекта.