Добре дошли

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Този уебсайт е част от дейностите по проект „Насърчаване на ефективната реинтеграционна подкрепа и повишаване на капацитета за нейното прилагане“, който се изпълнява от Международна организация по миграция, Мисия в България, финансиран от Годишна програма 2013 на Европейски фонд за връщане и съфинансиран от Европейския съюз.

Целта на уебсайта е да предостави информация за активни към момента реинтеграционни програми и програми за доброволно връщане, изпълнявани от Международна организация по миграция, както и да представи примера на успешно завърнали се и реинтегрирани граждани на трети страни, участвали в програми за доброволно връщане и реинтеграция.